Naamswijziging &CC

Naamswijziging

Stichting PRINS27 heet vanaf heden Stichting &CC. Deze naamswijziging gaat gepaard met een (statutaire) wijziging van onze visie, missie en doelstellingen die nu beter aansluiten bij onze plannen voor de toekomst. Hier kun je meer daarover lezen. Waar &CC voor staat? In principe voor heel veel dingen, maar vooral voor onze manier van werken; waar “&” staat voor complementair, in samenwerking met, etc. en “CC” voor o.a. cultuurcreatie, co-creatie, cultuurcentra, etc. etc.

Met &CC blijven we ons richten op de exploitatie van de twee cultuurhuizen Het Koorenhuis en Concordia, en daarnaast op het Huis voor Makers, waarmee we ons o.a. richten op talentontwikkeling van culturele en creatieve makers en professionals en het maken van programma’s en producties.

Deze wijziging betekent dat PRINS27 tot de verleden tijd behoort en niet meer bestaat! Wat verandert er voor jou hierdoor? Eigenlijk niets. Wij continueren de relatie met je graag zoals die nu is. Echter, wij verzoeken je wel om er rekening mee te houden wanneer je iets aan ons adresseert of een bedrag naar ons overmaakt.