Gemeente Den Haag wijst exploitatie cultuurgebouwen Het Koorenhuis en Concordia toe aan AnnA

Het beheer van Het Koorenhuis en Concordia wordt vanaf 1 april 2024 overgedragen aan AnnA. Na het faillissement van Stichting &CC in januari, heeft de gemeente een cultureel vastgoedpartij gevonden om tijdelijk het beheer van deze twee Haagse cultuurspots op zich te nemen.

AnnA zal gedurende één jaar, tot en met maart 2025, de bedrijfsvoering van de panden op zich nemen en zich inzetten om kunstenaars, beoefenaars, culturele organisaties en evenementorganisatoren optimaal te faciliteren. In de komende periode zal de gemeente in overleg treden met de gebruikers van de panden om gezamenlijk een toekomstvisie te ontwikkelen, gericht op de uitstraling en positionering van deze belangrijke culturele plekken in Den Haag. Met de verkregen input zal de gemeente een aanbesteding uitschrijven voor de exploitatie vanaf 1 april 2025.

 “Het Koorenhuis en Concordia fungeren als een waar kruispunt voor creatieve mensen, jong en oud, dwars door alle culturen heen. Zes dagen per week gaan we de deuren openhouden, zodat deze plekken weer werken voor mens en omgeving.” aldus Willemijn de Boer, directeur AnnA.